Responsive menu

 

 

Projektiranje

AR- tech d.o.o. Vam je u mogućnosti ponuditi usluge na sljedećim područjima:

IDEJNA RJEŠENJA
Definiraju rješenje cjelokupnog sustava pomoću shematskih crteža i dijagrama.

IDEJNE PROJEKTE
U kojima se projekt razrađuje i izrađuju se crteži, specifikacije i proračuni. Idejni projekt uključuje izradu 2D i 3D crteža, P&ID, troškovnika, podloga za nabavu itd. Ovo je faza u kojoj je određena ukupna vrijednost projekta.

RADIONIČKU DOKUMENTACIJU
Razrada dokumentacije na taj način da je proizvođač sposoban proizvesti i montirati stroj ili čeličnu konstrukciju. Crteži su dopunjeni potrebnim informacijama oko zavarivanja, strojne obrade I antikorozivne zaštite. Lista materijala se također prilaže.

DOKUMENTACIJA – PODLOGE ZA OSTALE STRUKE
U opsegu potrebnom za izradu arhitektonskog projekta, građevinskog projekta, elektro projekta i instrumentacije.

Tehničku dokumentaciju (glavne i izvedbene projekte)
Dokumentacija potrebna za ishođenje dozvola

NADZOR NAD IZRADOM TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

NADZOR KOD POKRETANJA POSTROJENJA
Konzulatacije sa proizvođačima, nadzor montaže, tehnički pregled, uporabna dozvola

STAVLJANJE OBJEKTA U POGON

3D modeliranje

Autodesk Vault Professional 2023

Autodesk Inventor Professional 2023

Dassault SolidWorks 2023

Autodesk Mechanical 2023

Konzalting / inženjering

Podrška za nove investicione projekte

Tvrtka je sposobna podržati partnere u procesu razvoja novih investicionih projekata. MI preuzimamo odgovornost za sve aktivnosti potrebne za izvedbu idejnog rješenja uključujući sve poveznice: projektiranje sustava rukovanja materijalom, projektiranje instalacija, projektiranje električnih instalacija i instrumentacije, projekt procesnog vođenja postrojenja i projekti zaštite od požara i zaštite na radu.

Kompletna tenderska dokumentacija
(ITT – Invitation to Tender) se isporučuje partneru, u opsegu potrebnom za projektiranje, nabavu i izgradnju.

Da bi slijedili politiku zaštite zdravlja, sigurnosti I zaštite okoliša poklanjamo pažnju širokom spektru faktora koji mogu utjecati na projekat. Da bi uzeli u obzir moguće rizike i utjecajne faktore za svaki pojedinačni projekt dodatne studije mogu biti potrebne:
● Studija mogućih gubitaka
● Dijagrami uzrok/posljedica
● Analiza rizika
● HAZOP studija i HAZOP izvještaj (Hazard and Operability Study; Hazard and Operability Report)

U konačnici kompletira se dokumentacija za projektiranje, nabavu i izgradnju:
1.    opis i lista opsega radova
2.    procjena vrijednosti investicije
3.    terminski plan


 

Newton Chute

Sidewinder Conveyor Design

Animacije

1. Bapco - utovarna stanica kamiona https://youtu.be/OdIiD9L_H7w (kliknite https za animaciju)

2. Silosi sumport QChem (IPCO)  https://youtu.be/cAHZGygHER8 (kliknite https za animaciju)

3. Astrahan transport sumpora https://youtu.be/ksvZt_w_9jE (kliknite https za animaciju)

4. Hellenic presip https://youtu.be/R5MKOzXIemY (kliknite https za animaciju)

5. Akonit - Polu portalni izuzimač https://youtu.be/yWSfxNAvSmc (kliknite https za animaciju)

Astrahan

Bapco Utovarna stanica kamiona